Home » Archive by category "Selangor"

Draf Rancangan Kawasan Khas Bandar Malawati, Kuala Selangor 2025

1.0 LATAR BELAKANG 1.1 Rancangan Kawasan Khas (RKK) merupakan satu rancangan pemajuan yang disediakan dalam masa yang singkat untuk tujuan pelaksanaan segera (Garis Panduan Rancangan Kawasan Khas, JPBD Semenanjung Malaysia, 2013). 1.2 Proses RKK Bandar Malawati Kuala Selangor ini adalah berdasarkan kepada peruntukan Akta Perancangan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Klang 2035 (Penggantian)

PENGENALAN Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu peta dan pernyataan bertulis yang menerangkan dengan lebih terperinci segala cadangan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan untuk pemajuan dan penggunaan tanah dengan menterjemahkan dan memperincikan dasar- dasar strategik Rancangan Struktur Negeri Selangor 2035. Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Klang 2035 (Penggantian),...

Baca selanjutnya »