Bantahan Awam Kini Secara Atas Talian.
PLANMalaysia sedang berusaha membangunkan penempatan yang mampan. Kami sangat mengalu-alukan sebarang pendapat dan komen anda bagi
meningkatkan kecekapan kami untuk membantu anda supaya dapat hidup dengan selesa dengan kemudahan yang sesuai dengan keperluan anda.

Draf Rancangan Tempatan Jajahan Pasir Puteh 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan (RT) Jajahan Pasir Puteh 2035 (Penggantian) merupakan sebuah dokumen yang disediakan bagi menggantikan rancangan pemajuan terdahulu iaitu Rancangan Tempatan Jajahan Pasir Puteh 2020 yang telah diwartakan pada 20 Disember 2012 melalui Warta Kerajaan Negeri No. 2079 dan telah tamat tempoh perancangannya. Draf...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Raub, Pahang 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan Daerah Raub, Pahang 2035 (Penggantian) ini merupakan sebuah dokumen yang disediakan bagi menggantikan rancangan pemajuan terdahulu iaitu Rancangan Tempatan Daerah Raub 2003-2015 (Rancangan Tempatan Daerah Raub 2015) yang telah diwartakan pada 6 Disember 2007 melalui Warta Kerajaan Negeri Pahang No. 1321 dan...

Baca selanjutnya »

Kajian RTD Besut 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan (RT) Daerah Besut 2035 (Penggantian) merupakan dokumen perancangan dan pembangunan bagi Daerah Besut untuk tempoh 15 tahun. Ianya disediakan di bawah peruntukkan Subseksyen 12 (1), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) bagi menggantikan RT Daerah Besut 2020 yang diwartakan pada...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Zon Pelancongan Ayer Keroh

Rancangan Kawasan Khas Zon Pelancongan Ayer Keroh di sediakan oleh PLANMalaysia untuk kerajaan Negeri Melaka, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya, dan lain-lain agensi pelaksana. Rancangan Kawasan Khas ini telah disediakan di bawah peruntukan seksyen 16B, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Tuan/puan boleh...

Baca selanjutnya »