Bantahan Awam Kini Secara Atas Talian.
PLANMalaysia sedang berusaha membangunkan penempatan yang mampan. Kami sangat mengalu-alukan sebarang pendapat dan komen anda bagi
meningkatkan kecekapan kami untuk membantu anda supaya dapat hidup dengan selesa dengan kemudahan yang sesuai dengan keperluan anda.

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kerian 2035 (Penggantian)

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu peta dan penyataan bertulis yang menerangkan dengan lebih terperinci segala cadangan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan untuk pemajuan dan penggunaan tanah dengan menterjemahkan dan memperincikan dasar-dasar strategik Draf Rancangan Struktur Negeri Perak 2040. Rancangan Tempatan Daerah Kerian 2035 (Penggantian) ini merupakan...

Baca selanjutnya »

Laporan Pemeriksaan RSN Terengganu 2050 (Kajian Semula)

RSN Terengganu 2050 (Kajian Semula) disediakan mengikut peruntukan perundangan di bawah Seksyen 11A , Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Dokumen ini sangat penting dalam memandu dan mengawal pembangunan fizikal di peringkat negeri sebagaimana peruntukan Seksyen 8, Akta 172. Keperluan penyediaan RSN Terengganu...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Bagan Datuk 2035

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu peta dan pernyataan bertulis yang menerangkan dengan lebih terperinci segala cadangan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan untuk pemajuan dan penggunaan tanah dengan menterjemahkan dan memperincikan dasar- dasar strategik Draf Rancangan Struktur Negeri Perak 2040. Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Bagan Datuk 2035,...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Tangkak 2030

Matlamat Pembangunan Daerah Tangkak Selaras dengan potensi, kekuatan dan kedudukan Daerah Tangkak dalam Wilayah Barat-Utara Johor serta peranan di dalam Negeri Johor, visi pembangunan Daerah Tangkak adalah untuk Membangunkan dan menjadikan Daerah Tangkak sebagai “Daerah Pelancongan dan Alam Semulajadi Yang Lestari Menjelang 2030”. Objektif Pembangunan...

Baca selanjutnya »