Bantahan Awam Kini Secara Atas Talian.
PLANMalaysia sedang berusaha membangunkan penempatan yang mampan. Kami sangat mengalu-alukan sebarang pendapat dan komen anda bagi
meningkatkan kecekapan kami untuk membantu anda supaya dapat hidup dengan selesa dengan kemudahan yang sesuai dengan keperluan anda.

Draf Rancangan Kawasan Khas Bandar Malawati, Kuala Selangor 2025

1.0 LATAR BELAKANG 1.1 Rancangan Kawasan Khas (RKK) merupakan satu rancangan pemajuan yang disediakan dalam masa yang singkat untuk tujuan pelaksanaan segera (Garis Panduan Rancangan Kawasan Khas, JPBD Semenanjung Malaysia, 2013). 1.2 Proses RKK Bandar Malawati Kuala Selangor ini adalah berdasarkan kepada peruntukan Akta Perancangan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Tanjung Gemok, Rompin, Pahang

APA ITU RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK)? Rancangan Kawasan Khas (RKK) adalah suatu bentuk rancangan pemajuan yang terperinci untuk tujuan pelaksanaan pembangunan dan pengurusan sesuatu kawasan di mana ianya adalah untuk pengolahan khas dan terperinci dengan cara pemajuan, pemajuan semula, pengelokan, pemuliharaan atau amalan pengurusan sebahagiannya...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Tanjung Bidara – Pengkalan Balak

Kerajaan Negeri Melaka melalui kerjasama diantara Majlis Perbandaran Alor Gajah dan PLANMalaysia telah menjalankan satu kajian khusus terhadap kawasan pesisir pantai ini, iaitu Kajian Rancangan Kawasan Khas Tanjung Bidara – Pengkalan Balak. ia melibatkan kawasan pesisir pantai dan persekitarannya sepanjang kira-kira 7.8 yang bermula dari...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Pesisiran Pantai Port Dickson

PENGENALAN RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK) Rancangan Kawasan Khas Pesisiran Pantai Port Dickson merupakan rancangan pemajuan yang disediakan untuk tujuan pelaksanaan dan dikategorikan sebagai RKK bagi pembangunan bandar serta pantai. Hasil utama RKK ialah sebagai Pelan Tindakan Pembangunan dan Pelan Pengurusan Bandar Port Dickson serta pantai....

Baca selanjutnya »