Bantahan Awam Kini Secara Atas Talian.
PLANMalaysia sedang berusaha membangunkan penempatan yang mampan. Kami sangat mengalu-alukan sebarang pendapat dan komen anda bagi
meningkatkan kecekapan kami untuk membantu anda supaya dapat hidup dengan selesa dengan kemudahan yang sesuai dengan keperluan anda.

Draf Rancangan Tempatan Daerah Bentong Pahang 2035 (Penggantian)

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu dokumen yang disediakan selaras dengan peruntukan seksyen 12, Akta Perancanagn Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan Manual Penyediaan Rancangan Tempatan (Pindaan 2001, PLANMalaysia) Menurut peruntukan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akata 172), Pindaan Rancangan Tempatan boleh...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kangar Perlis 2035 (Penggantian)

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu peta dan penyataan bertulis yang menerangkan dengan lebih terperinci segala cadangan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan untuk pemajuan dan penggunaan tanah dengan menterjemahkan dan memperincikan dasar-dasar strategik. Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kangar Perlis 2035 (Penggantian) ini merupakan laporan rancangan pembangunan dan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kerian 2035 (Penggantian)

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu peta dan penyataan bertulis yang menerangkan dengan lebih terperinci segala cadangan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan untuk pemajuan dan penggunaan tanah dengan menterjemahkan dan memperincikan dasar-dasar strategik Draf Rancangan Struktur Negeri Perak 2040. Rancangan Tempatan Daerah Kerian 2035 (Penggantian) ini merupakan...

Baca selanjutnya »

Laporan Pemeriksaan RSN Terengganu 2050 (Kajian Semula)

RSN Terengganu 2050 (Kajian Semula) disediakan mengikut peruntukan perundangan di bawah Seksyen 11A , Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Dokumen ini sangat penting dalam memandu dan mengawal pembangunan fizikal di peringkat negeri sebagaimana peruntukan Seksyen 8, Akta 172. Keperluan penyediaan RSN Terengganu...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Bagan Datuk 2035

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu peta dan pernyataan bertulis yang menerangkan dengan lebih terperinci segala cadangan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan untuk pemajuan dan penggunaan tanah dengan menterjemahkan dan memperincikan dasar- dasar strategik Draf Rancangan Struktur Negeri Perak 2040. Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Bagan Datuk 2035,...

Baca selanjutnya »