Bantahan Awam Kini Secara Atas Talian.
PLANMalaysia sedang berusaha membangunkan penempatan yang mampan. Kami sangat mengalu-alukan sebarang pendapat dan komen anda bagi
meningkatkan kecekapan kami untuk membantu anda supaya dapat hidup dengan selesa dengan kemudahan yang sesuai dengan keperluan anda.

Draf Rancangan Kawasan Khas Zon Pelancongan Ayer Keroh

Rancangan Kawasan Khas Zon Pelancongan Ayer Keroh di sediakan oleh PLANMalaysia untuk kerajaan Negeri Melaka, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya, dan lain-lain agensi pelaksana. Rancangan Kawasan Khas ini telah disediakan di bawah peruntukan seksyen 16B, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Tuan/puan boleh...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Tampin 2035

Tuan/Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :- BIL PERKARA DOKUMEN 1. Laporan Draf RT Daerah Tampin 2035 Jilid 1 Muat-Turun 2. Laporan Draf RT Daerah Tampin 2035 Jilid 2 Muat-Turun 3. Laporan Draf RT Daerah Tampin Jilid 3 Muat-Turun 4. Ringkasan Eksekutif Muat-Turun...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuala Pilah 2035

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuala Pilah 2035 adalah satu dokumen rasmi yang membentangkan perancangan dan pembangunan guna tanah dan fizikal bagi seluruh Daerah Kuala Pilah dalam tempoh 2019-2035. Perancangan pembangunan RT Daerah Kuala Pilah 2035 ini menterjemahkan dasar-dasar dan cadangan umum yang terkandung di dalam...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Mersing 2030 (Penggantian)

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu dokumen yang disediakan selaras dengan peruntukan seksyen 12, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Menurut peruntukan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), pengubahan, pembatalan dan penggantian rancangan tempatan telah dinyatakan mengikut peruntukan yang ditetapkan...

Baca selanjutnya »