Bantahan Awam Kini Secara Atas Talian.
PLANMalaysia sedang berusaha membangunkan penempatan yang mampan. Kami sangat mengalu-alukan sebarang pendapat dan komen anda bagi
meningkatkan kecekapan kami untuk membantu anda supaya dapat hidup dengan selesa dengan kemudahan yang sesuai dengan keperluan anda.

DRAF RANCANGAN TEMPATAN DAERAH SETIU 2035 (PENGGANTIAN)

PADA 11 SEPTEMBER 2022 – 11 OKTOBER 2022 Draf Rancangan Tempatan (RT) Daerah Setiu 2035 (Penggantian) merupakan dokumen perancangan dan pembangunan bagi Daerah Setiu untuk tempoh 15 tahun. Ianya disediakan di bawah peruntukkan Subseksyen 12 (1), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) bagi...

Baca selanjutnya »