Bantahan Awam Kini Secara Atas Talian.
PLANMalaysia sedang berusaha membangunkan penempatan yang mampan. Kami sangat mengalu-alukan sebarang pendapat dan komen anda bagi
meningkatkan kecekapan kami untuk membantu anda supaya dapat hidup dengan selesa dengan kemudahan yang sesuai dengan keperluan anda.

Draf Rancangan Tempatan Daerah Hulu Perak 2030 (Pengubahan 2)

RT Daerah Hulu Perak 2030 (Pengubahan 2) disediakan mengikut peruntukan subseksyen 16, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Pengubahan RT ini dilakukan adalah berasaskan perubahan dasar dan strategi pembangunan terkini oleh Pihak Berkuasa Negeri dalam konteks perancangan spatial berkaitan pengurusan sumber mineral bagi...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Larut Matang 2035 (Pengubahan 3)

RT Daerah Larut Matang 2035 (Pengubahan 3) disediakan mengikut peruntukan subseksyen 16, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Pengubahan RT ini dilakukan adalah berasaskan perubahan dasar dan strategi pembangunan terkini oleh Pihak Berkuasa Negeri dalam konteks perancangan spatial berkaitan pengurusan sumber mineral bagi...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Selama 2030 (Pengubahan 3)

RT Daerah Selama 2030 (Pengubahan 3) disediakan mengikut peruntukan subseksyen 16, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Pengubahan RT ini dilakukan adalah berasaskan perubahan dasar dan strategi pembangunan terkini oleh Pihak Berkuasa Negeri dalam konteks perancangan spatial berkaitan pengurusan sumber mineral bagi pelaksanaan...

Baca selanjutnya »