Bantahan Awam Kini Secara Atas Talian.
PLANMalaysia sedang berusaha membangunkan penempatan yang mampan. Kami sangat mengalu-alukan sebarang pendapat dan komen anda bagi
meningkatkan kecekapan kami untuk membantu anda supaya dapat hidup dengan selesa dengan kemudahan yang sesuai dengan keperluan anda.

PROGRAM PUBLISITI DAN PENYERTAAN AWAM RKK KOTA RAJA – PAUH PUTRA

Laporan Draf Rancangan Kawasan Khas Kota Raja – Pauh Putra telah disediakan oleh pihak Pejabat Projek Zon Utara dengan kerjasama PLANMalaysia@Perlis (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perlis) dan Majlis Perbandaran Kangar melalui perunding yang telah dilantik iaitu CMIPlanners Sdn. Bhd. Berdasarkan peruntukkan Seksyen 13...

Baca selanjutnya »

Laporan Tinjauan Rancangan Pemajuan Labuan 2040

Tuan/ Puan boleh memuat turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya : BIL PERKARA DOKUMEN 1. Laporan Tinjauan RP Labuan 2040 Muat-Turun 2. Panel Pameran 1 Muat-Turun 3. Panel Pameran 2 Muat-Turun 4. Panel Pameran 3 Muat-Turun 5. Panel Pameran 4 Muat-Turun 6. Panel Pameran 5...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Jelebu 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan Daerah Jelebu 2035 (Penggantian) disediakan untuk menggantikan Rancangan Tempatan Daerah Jelebu yang telah diwartakan pada 16 Ogos 2007 (No. Warta 670) yang telah tamat tempoh perancangan pada tahun 2015. Draf Rancangan Tempatan Daerah Jelebu 2035 (Penggantian) ini merangkumi : Jilid I :  Peta Cadangan dan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Warisan Bandar Taiping 2.0

Penyediaan Draf Rancangan Kawasan Khas Warisan Bandar Taiping 2.0 ini merupakan fasa kesinambungan daripada Rancangan Kawasan Khas Kawasan Warisan Bandar Taiping 2020 dan merupakan pelaksanaan segera kepada Rancangan Tempatan Daerah Larut Matang 2035. Publisiti dan Penyertaan Awam Program Publisiti dan Penyertaan Awam akan diadakan selama...

Baca selanjutnya »