Home » Rancangan Pemajuan » Senarai Semak (S.O.P)

Senarai Semak (S.O.P)

Berikut adalah senarai semak bahan rancangan pemajuan sebelum diserahkan untuk dimasukan ke dalam Portal e-Publisiti 2.0 :-

1. Laporan Draf Rancangan Pemajuan
2. Ringkasan eksekutif
3. Banner
4. Poster
5. Streamer
6. Notis akhbar
7. Bahan pameran
8. Borang bantahan di isi oleh pemilik projek

admin