Home » RKK » Draf Rancangan Kawasan Khas Kampung Sungai Ramal Dalam, Kajang 2020

Draf Rancangan Kawasan Khas Kampung Sungai Ramal Dalam, Kajang 2020

Rancangan Kawasan Khas (RKK) Kampung Sungai Ramal Dalam, Kajang 2020 merupakan suatu Pelan Induk terperinci yang menjadi panduan bagi pembangunan masa hadapan bagi Kampung Sungai Ramal Dalam. RKK ini disediakan oleh Pihak Berkuasa Negeri mengikut peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). RKK mengandungi cadangan-cadangan terperinci, garis panduan dan perancangan pengurusan pelaksanaan.

Pelan Induk Perancangan
Pelan Induk Perancangan keseluruhan Kampung Sungai Ramal Dalam bertujuan menjadi panduan pelaksanaan pembangunan ke arah mewujudkan persekitaran kawasan kediaman yang menepati aspirasi kehidupan dalam suasana perkampungan moden. Pelan Induk ini dilaksanakan berdasarkan aspirasi pembentukan suatu komuniti lengkap dan berdaya maju.

Matlamat
Membangunkan dan Memajukan Kampung Sungai Ramal Dalam sebagai penempatan yang lengkap dengan kemudahan berkualiti dan serasi dengan perbandaran di sekitarnya.

Tuan / Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Ringkasan Eksekutif Muat-Turun
2. Poster Muat-Turun
3. Pamplet Muat-Turun
4. Borang Bantahan Muat-Turun
5. Notis Akhbar Muat-Turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*