Home » Archive by category "Johor" (Page 2)

Draf Rancangan Struktur Negeri Johor 2030

Rancangan Struktur (RS) merupakan dokumen yang menyediakan rangka kerja perancangan untuk memandu dan mengawal pembangunan fizikal negeri; sebagaimana peruntukan Seksyen 8, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172]. Rancangan Struktur Negeri Johor (RSNJ) 2020 telah diwartakan pada 3 Januari 2008, Warta No. 1 J.P.U...

Baca selanjutnya »

Rancangan Struktur Negeri Johor 2030 (Kajian Semula)

Keperluan Rancangan Struktur Negeri Johor untuk dikaji semuala adalah tertakluk kepada peruntukan Subseksyen 11(1), Akta 172 yang memperuntukkan sesuatu Rancangan Struktur Negeri yang berkuatkuasa tertakluk kepada kajian semula tiap-tiap lima(5) tahun seiring dengan penyediaan rancangan pembangunan (5) tahun negeri yang melibatkan keseluhuran negeri. Latar Belakang...

Baca selanjutnya »