Bantahan Awam Kini Secara Atas Talian.
PLANMalaysia sedang berusaha membangunkan penempatan yang mampan. Kami sangat mengalu-alukan sebarang pendapat dan komen anda bagi
meningkatkan kecekapan kami untuk membantu anda supaya dapat hidup dengan selesa dengan kemudahan yang sesuai dengan keperluan anda.

Draf Rancangan Tempatan Bandaraya Ipoh 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan Bandaraya Ipoh 2035 (Penggantian) disediakan untuk menggantikan Rancangan Tempatan Ipoh 2020 yang telah diwartakan pada 5 Julai 2012 (No. Warta 1257) dan telah tamat tempoh perancangan pada 2020. Draf Rancangan Tempatan Bandaraya Ipoh 2035 (Penggantian) ini merangkumi: Jilid I :  Pernyataan Bertulis dan Strategi Pembangunan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Tinggi 2030 (Penggantian)

Rancangan Tempatan Daerah Kota Tinggi 2020 (RTD KT 2020) telah mula disediakan pada tahun 2007 dan telah diwartakan pada 21 Disember 2017 melalui no. Warta (J.P.U.70 Jil.61, No.26) setelah mengambilkira pelbagai proses termasuk penubuhan Majlis Perbandaran Pengerang. Oleh yang demikian, Rancangan Tempatan Daerah Kota Tinggi...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Struktur Negeri Johor 2030 (Pengubahan 1)

Draf Rancangan Struktur Negeri Johor (RSNJ) 2030 (Pengubahan 1) ini disediakan sebagai laporan addendum yang perlu dibaca bersama dengan Rancangan Struktur Negeri Johor 2030 (No. Warta J.P.U 12 Jld. 64 No. 7 bertarikh 26 Mac 2020). Draf RSNJ 2030 (Pengubahan 1) ini disediakan berdasarkan keperluan...

Baca selanjutnya »