Home » Perak » Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuala Kangsar 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuala Kangsar 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuala Kangsar 2035 (Penggantian) disediakan untuk menggantikan Rancangan Tempatan Daerah Kuala Kangsar 2020 yang telah diwartakan pada 8 Disember 2011 (No. Warta 2364) dan telah tamat tempoh perancangan pada 2020.

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuala Kangsar 2035 (Penggantian) ini merangkumi:

Jilid I :  Strategi Pembangunan

Jilid II : Kawalan Perancangan

Jilid III : Pengurusan dan Pelaksanaan

Program Publisiti dan Penyertaan Awam akan diadakan selama 30 hari bermula pada 11 November 2021 sehingga 10 Disember 2021 yang bertujuan untuk mendapatkan maklum balas daripada semua pihak berkepentingan terhadap cadangan-cadangan pembangunan di Daerah Kuala Kangsar yang terkandung dalam dokumen RT.

Semua pihak dijemput untuk membuat semakan ke atas kandungan dokumen ini dan mengemukakan maklum balas, cadangan dan bantahan bagi menambah baik dokumen ini sebelum atau pada 10 Disember 2021.

Tuan/ Puan boleh memuat turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya:

BILPERKARADOKUMEN
1.Draf RTDKK 2035 Jilid 1Muat-Turun
2.Draf RTDKK 2035 Jilid 2Muat-Turun
3.Ringkasan EksekutifMuat-Turun
4.BannerMuat-Turun
5.BuntingMuat-Turun
6.RisalahMuat-Turun
7.PanelMuat-Turun
8.Borang BantahanMuat-Turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*