Home » Perak » Draf Rancangan Struktur Negeri Perak 2040

Draf Rancangan Struktur Negeri Perak 2040

Rancangan Struktur Negeri Perak 2040 (RSN Perak 2040) merupakan dokumen perancangan yang memandu dan mengawal pembangunan fizikal seluruh Negeri Perak sehingga tahun 2040. RSN ini disediakan selaras dengan peruntukan Bahagian III, Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) bertujuan melengkapkan sistem perancangan fizikal dan menterjemahkan dasar-dasar Rancangan Fizikal Negara (RFN) ke peringkat Negeri Perak. RSN Perak 2040 mengandungi pernyataan bertulis yang menerangkan dasar-dasar dan cadangan strategik peringkat negeri berkenaan dengan pemajuan dan penggunaan tanah dalam kawasan bandar dan desa di Negeri Perak.

Tuan / Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Banner Muat-Turun
2. Borang Bantahan Awam Muat-Turun
3. Cover Hadapan Muat-Turun
4. Cover Belakang Muat-Turun
5. Draf RS Perak Muat-Turun
6. Features Article Muat-Turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*