Home » RKK » Draf Rancangan Kawasan Khas Kuala Tahan 2020

Draf Rancangan Kawasan Khas Kuala Tahan 2020

Rancangan Kawasan Khas(RKK) Kuala Tahan 2020 adalah dokumen yang menjelaskan hala tuju perancangan dan pembangunan di kawasan Kuala Tahan 2020 bagi tempoh perancangan sehingga 2020.

Objektif Pembangunan adalah :-

  • Memperkukuhkan peranan Kuala Tahan sebagai gateway ke Taman Negara.;
  • Mengatasi masalah kesesakan dan konflik ruang khususnya chalet, jeti dan kawasan perniagaan;
  • Mengurangkan masalah pencemaran melalui penyediaan sistem kemudahan, saliran dan pelupusan yang sistematik;
  • Memajukan ekonomi tempatan berteraskan sektor pelancongan; dan
  • Mempertingkatkan kemudahan pengangkutan awam untuk keselesaan penduduk dan pelancong.

Tuan / Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Ringkasan Eksekutif Muat-Turun
2. Poster Muat-Turun
3. Streamer Muat-Turun
4. Aturcara Muat-Turun
5. Borang Bantahan Muat-Turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*