Home » Perak » Draf Rancangan Tempatan Daerah Bagan Datuk 2035

Draf Rancangan Tempatan Daerah Bagan Datuk 2035

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu peta dan pernyataan bertulis yang menerangkan dengan lebih terperinci segala cadangan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan untuk pemajuan dan penggunaan tanah dengan menterjemahkan dan memperincikan dasar- dasar strategik Draf Rancangan Struktur Negeri Perak 2040. Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Bagan Datuk 2035, dikenali sebagai RTDBD 2035 ini merupakan laporan rancangan pembangunan dan pelan perancangan yang baru bagi Daerah Bagan Datuk. Perak Darul Ridzuan.

TEMA PEMBANGUNAN RTDBD 2035
DAERAH AGROLANCONG DAN MARITIM WILAYAH PERAK SELATAN

MATLAMAT PEMBANGUNAN
MEMBANGUNKAN EKONOMI DAERAH BAGAN DATUK BERASASKAN
PERIKANAN, AGROMAKANAN DAN INDUSTRI KOMODITI

Wawasan RTDBD 2035 disokong dan dilengkapkan oleh LIMA Asas Pembangunan:

1. PEMBANGUNAN FIZIKAL SEIMBANG DAN CEKAP
2. PERTUMBUHAN EKONOMI BERDAYA SAING
3. PENINGKATAN KUALITI HIDUP SEJAHTERA
4. PENGURUSAN ALAM SEKITAR MAMPAN
5. URUS TADBIR BERDAYA LAKSANA

Tuan / Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Laporan Jilid 1 Muat-Turun
2. Laporan Jilid 2 Muat-Turun
3. Laporan Jilid 3 Muat-Turun
4. Ringkasan Eksekutif (Malay Version) Muat-Turun
5. Ringkasan Eksekutif (English Version) Muat-Turun
6. Risalah Muat-Turun
7. Poster Muat-Turun
8. Panel Muat-Turun
9. Banner Muat-Turun
10. Bunting Muat-Turun
11. Aturcara Muat-Turun
12. Backdrop Muat-Turun
13. Flyer Akhbar Melayu Muat-Turun
14. Flyer Akhbar Cina Muat-Turun
15. Flyer Akhbar Tamil Muat-Turun
16. Borang Bantahan Muat-Turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*