Home » Perlis » Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kangar Perlis 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kangar Perlis 2035 (Penggantian)

RT MPKPs 2035 (Penggantian) disediakan mengikut Seksyen 16, Akta Perancangan Bandar 1976 (Akta 172). Kawasan Kajian Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kangar, Perlis 2035 meliputi keseluruhan Negeri Perlis. Keluasan kawasan kajian meliputi keseluruhan kawasan di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Kangar iaitu 81,931.20 hektar. Kawasan RT MPKPs ini juga terdiri daripada 22 buah mukim. Bagi memandu perancangan secara bersepadu dan saling melengkapi, empat (4) Blok Perancangan (BP) dibentuk dengan peranan dan fungsi masing-masing.

Tuan/Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Jilid 1 Muat-Turun
2. Jilid 2 Muat-Turun
3. Ringkasan Eksekutif Muat-Turun
4. Borang Bantahan Muat-Turun
5. Streamer dan Banner Muat-Turun
6. Bahan Pameran Muat-Turun
Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*