Home » Perlis » Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kangar Perlis 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kangar Perlis 2035 (Penggantian)

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu peta dan penyataan bertulis yang menerangkan dengan lebih terperinci segala cadangan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan untuk pemajuan dan penggunaan tanah dengan menterjemahkan dan memperincikan dasar-dasar strategik. Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kangar Perlis 2035 (Penggantian) ini merupakan laporan rancangan pembangunan dan pelan perancangan yang baru.

TERAS PEMBANGUNAN

Matlamat Pembangunan disokong dan dilengkapkan oleh LIMA Teras Pembangunan berikut :
Teras 1 : Pertumbuhan Ekonomi Dinamik dan Berdaya Saing
Teras 2 : Pembangunan Fizikal Mampan dan Reka Bentuk Persekitaran Menarik
Teras 3 : Kelestarian Alam Sekitar dan Infrastruktur Efisien
Teras 4 : Pembangunan Komuniti Sejahtera
Teras 5 : Urus Tadbir Cekap dan Mesra Rakyat

Tuan/Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Jilid 1 Muat-Turun
2. Jilid 2 Muat-Turun
3. Ringkasan Eksekutif Muat-Turun
4. Banner Muat-Turun
5. Borang Bantahan Muat-Turun
6. Poster Muat-Turun
7. Bunting Muat-Turun
Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*