Home » Perak » Draf Rancangan Tempatan Daerah Kerian 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kerian 2035 (Penggantian)

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu peta dan penyataan bertulis yang menerangkan dengan lebih terperinci segala cadangan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan untuk pemajuan dan penggunaan tanah dengan menterjemahkan dan memperincikan dasar-dasar strategik Draf Rancangan Struktur Negeri Perak 2040. Rancangan Tempatan Daerah Kerian 2035 (Penggantian) ini merupakan laporan rancangan pembangunan dan pelan perancangan yang baru untuk menggantikan Rancangan Tempatan Daerah Kerian 2020.

MATLAMAT PEMBANGUNAN

“MEMPERKASA DAERAH KERIAN SEBAGAI PEMACU PEMBANGUNAN WILAYAH UTARA NEGERI PERAK BERFOKUSKAN KEPADA PERTANIAN, INDUSTRI ASAS TANI DAN AGROPELANCONGAN”

TERAS PEMBANGUNAN

Matlamat Pembangunan disokong dan dilengkapkan oleh LIMA Teras Pembangunan berikut :
Teras 1 : Pertumbuhan Ekonomi Dinamik dan Berdaya Saing
Teras 2 : Pembangunan Fizikal Mampan dan Reka Bentuk Persekitaran Menarik
Teras 3 : Kelestarian Alam Sekitar dan Infrastruktur Efisien
Teras 4 : Pembangunan Komuniti Sejahtera
Teras 5 : Urus Tadbir Cekap dan Mesra Rakyat

Tuan/Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Laporan Jilid 1 Muat-Turun
2. Laporan Jilid 2 Muat-Turun
3. Ringkasan Eksekutif (Malay Version) Muat-Turun
4. Backdrop Muat-Turun
5. Banner Muat-Turun
6. Borang Bantahan (PLANMalaysia@Perak) Muat-Turun
7. Borang Bantahan (MD Kerian) Muat-Turun
8. Bunting Muat-Turun
9. Flyer Muat-Turun
10. Panel Muat-Turun
11. Pull Out Muat-Turun

Borang Bantahan Awam Online kini dibuka. Klik Sini untuk mulakan bantahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*