Bantahan Awam Kini Secara Atas Talian.
PLANMalaysia sedang berusaha membangunkan penempatan yang mampan. Kami sangat mengalu-alukan sebarang pendapat dan komen anda bagi
meningkatkan kecekapan kami untuk membantu anda supaya dapat hidup dengan selesa dengan kemudahan yang sesuai dengan keperluan anda.

Draf Rancangan Tempatan Machang 2020

Jajahan Machang mempunyai keluasan sebanyak 52,791.17 hektar dengan bilangan penduduk pada tahun 2010 dianggarkan seramai 93,807 orang. Jajahan Machang ini terdiri daripada 6 daerah iaitu Pulai Chondong, Labok, Ulu Sat, Pangkal Meleret, Panyit dan Temangan. Tumpuan petempatan penduduk adalah di Daerah Ulu Sat, Pulai Chondong...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Tanah Merah 2020

Jajahan Tanah Merah ditubuhkan pada 2 Februari 1955. Nama Tanah Merah diambil bersempena tanah yang berwarna merah yang terdapat di Bandar Tanah Merah pada suatu ketika dahulu. Menurut sejarah, nama Tanah Merah ini dinamakan oleh penduduk Kusial Baru. Tanah yang dimaksudkan ialah sejenis tanah laterit...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Kuala Krai 2020

Jajahan Kuala Krai mempunyai keluasan 227, 670 hektar meliputi tiga buah daerah yang ditadbir dua pihak berkuasa tempatan iaitu majlis Daerah Kuala Krai bagi Daerah Batu Mengkebang dan Majlis Daerah Dabong bagi Daerah Olak Jeram dan Daerah Dabong. Jumlah penduduk seramai 101,370 orang pada tahun...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Pantai Chenang 2015

Rancangan Kawasan Khas Pantai Chenang 2015 [RKK Pantai Chenang 2015] merupakan laporan perancangan dan pemajuan yang disediakan di bawah peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172 ]. Dikenal pasti terdapat empat prospek utama yang terdapat di Pantai Chenang iaitu :- Destinasi popular pelancongan;...

Baca selanjutnya »

Rancangan Tempatan Daerah Lipis 2020

Rancangan Tempatan Daerah Lipis merupakan satu dokumen perancangan yang menyatakan semua cadangan pembangunan gunatanah dan fizikal secara terperinci Daerah Lipis sehingga tahun 2020. RTD Lipis disediakan seperti peruntukan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Seksyen 12(1)). RTD Lipis perlu dipublisitikan kepada orang awam...

Baca selanjutnya »