Bantahan Awam Kini Secara Atas Talian.
PLANMalaysia sedang berusaha membangunkan penempatan yang mampan. Kami sangat mengalu-alukan sebarang pendapat dan komen anda bagi
meningkatkan kecekapan kami untuk membantu anda supaya dapat hidup dengan selesa dengan kemudahan yang sesuai dengan keperluan anda.

Draf Rancangan Tempatan Kuala Krai 2020

Jajahan Kuala Krai mempunyai keluasan 227, 670 hektar meliputi tiga buah daerah yang ditadbir dua pihak berkuasa tempatan iaitu majlis Daerah Kuala Krai bagi Daerah Batu Mengkebang dan Majlis Daerah Dabong bagi Daerah Olak Jeram dan Daerah Dabong. Jumlah penduduk seramai 101,370 orang pada tahun...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Pantai Chenang 2015

Rancangan Kawasan Khas Pantai Chenang 2015 [RKK Pantai Chenang 2015] merupakan laporan perancangan dan pemajuan yang disediakan di bawah peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172 ]. Dikenal pasti terdapat empat prospek utama yang terdapat di Pantai Chenang iaitu :- Destinasi popular pelancongan;...

Baca selanjutnya »

Rancangan Tempatan Daerah Lipis 2020

Rancangan Tempatan Daerah Lipis merupakan satu dokumen perancangan yang menyatakan semua cadangan pembangunan gunatanah dan fizikal secara terperinci Daerah Lipis sehingga tahun 2020. RTD Lipis disediakan seperti peruntukan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Seksyen 12(1)). RTD Lipis perlu dipublisitikan kepada orang awam...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Pasir Puteh 2020

Sejarah perjuangan Tok Janggut tidak dapat dipisahkan dengan Jajahan Pasir Puteh Kelantan. Jajahan Pasir Puteh akan dibangunkan dan dirancang kepada tempat yang sesuai didiami dan bekerja menerusi perancangan yang baik dalam mentranformasikan pembangunan negara yang lebih cemerlang pada depan dan untuk generasi akan datang. Jajahan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Jeli 2020

Keunikkan dan mitos Gunung Reng amat sinonim dengan Jajahan Jeli sejak dulu hingga kini. Seiringan dengan perkembangan transformasi pembangunan negara, landskap perancangan pembangunan Jajahan Jeli akan difokuskan ke arah sebuah wilayah institusi pendidikan syumul yang akan menjadi nadi pemangkin kepada kemajuan jajahan. Jajahan Jeli berkeluasan...

Baca selanjutnya »