Bantahan Awam Kini Secara Atas Talian.
PLANMalaysia sedang berusaha membangunkan penempatan yang mampan. Kami sangat mengalu-alukan sebarang pendapat dan komen anda bagi
meningkatkan kecekapan kami untuk membantu anda supaya dapat hidup dengan selesa dengan kemudahan yang sesuai dengan keperluan anda.

Draf Rancangan Struktur dan Tempatan Labuan 2030

Draf Rancangan Struktur Labuan 2030 & Draf Rancangan Tempatan Labuan 2030 disediakan berdasarkan keperluan Akta Perancangan Bandar & Desa 1976, Akta 172 yang telah dipanjangkan pemakaiannya ke Perbadanan Labuan. Kawasan Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan Labuan merangkumi keseluruhan Wilayah Persekutuan Labuan iaitu seluas 95.7 kilometer...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuala Kangsar 2020

Kawasan RT meliputi keseluruhan Daerah Kuala Kangsar dengan keluasan 256,360.64 hektar. Ia merupakan daerah ketiga terbesar di Negeri Perak selepas Derah Hulu Perak dan Batang Padang. Kawasan RT terletak 48 km ke utara dari Bandaraya Ipoh dan boleh dihubung secara terus melalui Lebuhraya Utara Selatan,...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Hilir Perak 2020

Meliputi keseluruhan Daerah Hilir Perak dan kawasan pesisiran pantainya di dalam jarak 3 batu nautikal ke laut. Keluasan tanah daratan = 173,987.19 hektar. Guna tanah tahun 2010, 86% adalah tanah pertanian manakala guna tanah tepu bina hanya 7% dari keluasan daerah. Peratusan penduduk 2010 luar...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Machang 2020

Jajahan Machang mempunyai keluasan sebanyak 52,791.17 hektar dengan bilangan penduduk pada tahun 2010 dianggarkan seramai 93,807 orang. Jajahan Machang ini terdiri daripada 6 daerah iaitu Pulai Chondong, Labok, Ulu Sat, Pangkal Meleret, Panyit dan Temangan. Tumpuan petempatan penduduk adalah di Daerah Ulu Sat, Pulai Chondong...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Tanah Merah 2020

Jajahan Tanah Merah ditubuhkan pada 2 Februari 1955. Nama Tanah Merah diambil bersempena tanah yang berwarna merah yang terdapat di Bandar Tanah Merah pada suatu ketika dahulu. Menurut sejarah, nama Tanah Merah ini dinamakan oleh penduduk Kusial Baru. Tanah yang dimaksudkan ialah sejenis tanah laterit...

Baca selanjutnya »