Home » Kelantan » Draf Rancangan Tempatan Jajahan Kuala Krai 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan Jajahan Kuala Krai 2035 (Penggantian)

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu dokumen yang disediakan selaras dengan peruntukan seksyen 12, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172).

Menurut peruntukan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), pengubahan, pembatalan dan penggantian rancangan tempatan telah dinyatakan mengikut peruntukan yang ditetapkan di dalam Subseksyen 16 (1) dan Subseksyen 16 (2).

Wawasan Pembangunan RTJKK 2035 terbahagi kepada dua iaitu merangkumi Daerah Kuala Krai dan Dabong seperti berikut:


“Kuala Krai Bandar Berdaya Tahan dan Berdaya Huni”

“Dabong Gerbang Eko-Pelancongan Lestari”

Matlamat Pembangunan

“Membangunkan Jajahan Kuala Krai sebagai pusat agro-pelancongan dan eko-pelancongan yang unggul dan komprehensif serta berdaya tahan, berdaya huni dan mampan kearah mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial”

Tuan/Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-

BILPERKARADOKUMEN
1.Laporan RT Jilid 1Muat-Turun
2.Laporan RT Jilid 2Muat-Turun
3.Laporan RT Jilid 3Muat-Turun
4.Ringkasan EksekutifMuat-Turun
5.RisalahMuat-Turun
6.Panel Pameran 1Muat-Turun
7.Panel Pameran 3Muat-Turun
8.Panel Pameran 5Muat-Turun
9.Panel Pameran 20Muat-Turun
10.BannerMuat-Turun
11.BuntingMuat-Turun
12.Notis Akbar BMMuat-Turun
13.Notis Akbar BIMuat-Turun
14.PosterMuat-Turun
15.Borang MaklumbalasMuat-Turun
16.Borang Bantahan OnlineMuat-Turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*