Home » Pahang » Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuantan 2035

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuantan 2035

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuantan 2035 (Penggantian) ini disediakan dengan peruntukan Seksyen 16(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Dokumen ini merupakan satu-satunya dokumen perancangan yang akan digunakan secara sah sebagai mekanisme perancangan Rancangan Rempatan adalah dokumen yang menyatakan semua cadangan pembangunan tanah dan fizikal yang terperinci.

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Ringkasan Eksekutif Muat-Turun
2. Risalah Muat-Turun
3. Maklumbalas Muat-Turun
4. Backdrop RTD Kuantan 2035 Muat-Turun
5. Backdrop Pameran Muat-Turun
6. Banner Perasmian Muat-Turun
7. Banner Semakan Muat-Turun
8. Banting Perasmian Muat-Turun
9. Banting Semakan Muat-Turun
10. Poster Muat-Turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*