Home » Terengganu » Draf Rancangan Tempatan Daerah Dungun 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan Daerah Dungun 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan Daerah Dungun 2035 (Penggantian) ini disediakan dengan peruntukan Seksyen 16(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Dokumen ini merupakan satu-satunya dokumen perancangan yang akan digunakan secara sah sebagai mekanisme perancangan Rancangan Rempatan adalah dokumen yang menyatakan semua cadangan pembangunan tanah dan fizikal yang terperinci.

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Ringkasan Eksekutif Muat-Turun
2. Borang Bantahan Muat-Turun
3. Banner 1 Muat-Turun
4. Banner 2 Muat-Turun
5. Banting Muat-Turun
6. Lampiran A Dungun 2035 Muat-Turun
7. Lampiran B Dungun 2035 Muat-Turun
Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*