Home » RKK » Draf Rancangan Kawasan Khas Gadong dan Mantau 2025

Draf Rancangan Kawasan Khas Gadong dan Mantau 2025

Rancangan Kawasan Khas(RKK) Gadong dan Mantau 2025 adalah dokumen yang menjelaskan hala tuju perancangan dan pembangunan di kawasan Gadong dan Mantau bagi tempoh perancangan sehingga 2025. RKK Gadong dan Mantau 2025 adalah rancangan pemajuan yang disediakan di bawah Seksyen 16B Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, [Akta 172].

Matlamat Kajian adalah:-

Menyediakan Satu Pelan Induk Perancangan Guna Tanah Berserta Garis Panduan Perancangan Bagi Memandu Arah dan Menggalak Pembangunan yang Lestari

Objektif Pembangunan adalah :-

  • Menyediakan kawasan kediaman yang selesa dan berkualiti;
  • Menyediakan kemudahan masyarakat dan utiliti mengikut keperluan penduduk berdasarkan garis panduan perancangan;
  • Mewujudkan pusat perniagaan untuk aktiviti ekonomi;
  • Merancang jaringan jalan raya mengikut hierarki bagi mewujudkan aksessibiliti yang efisien; dan
  • Meningkatkan kualiti persekitaran kampung tradisi dari segi kemudahan dan infrastruktur.

Tuan / Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Ringkasan Eksekutif Muat-Turun
2. Poster Muat-Turun
3. Peta Muat-Turun
4. Pameran Muat-Turun
5. Backdrop Muat-Turun
6. Banner Muat-Turun
4. Bunting Muat-Turun
5. Aturcara Muat-Turun
6. Borang Bantahan Muat-Turun

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*