Bantahan Awam Kini Secara Atas Talian.
PLANMalaysia sedang berusaha membangunkan penempatan yang mampan. Kami sangat mengalu-alukan sebarang pendapat dan komen anda bagi
meningkatkan kecekapan kami untuk membantu anda supaya dapat hidup dengan selesa dengan kemudahan yang sesuai dengan keperluan anda.

Rancangan Struktur Negeri Sembilan 2045

Rancangan Struktur Negeri Sembilan 2045 (RSNS 2045) merupakan dokumen perancangan yang memandu dan mengawal pembangunan fizikal seluruh Negeri Sembilan sehingga tahun 2045. Rancangan Struktur (RS) ini menyediakan dasar dan cadangan-cadangan am Pihak Berkuasa Negeri (PBN) berkenaan beberapa perkara seperti berikut :- Cadangan pemajuan dan penggunaan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Hulu Perak 2030

Draf Rancangan Tempatan Daerah Hulu Perak 2030 yang disediakan di bawah peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) merupakan satu dokumen perancangan dan pembangunan guna tanah secara terperinci bagi keseluruhan Kawasan Daerah Hulu Perak sehingga tahun perancangan 2030. Draf RTD Hulu perak 2030...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Cameron Highlands 2030 (Penggantian)

Risalah ini ialah ringkasan Laporan Draf Rancangan Tempatan Daerah Cameron Highlands 2030. Ia menerangkan cadangan-cadangan pembangunan di dalam daerah Cameron Highlands. Di samping itu, mekanisme kawalan pembangunan disediakan bagi membantu proses pembangunan di Cameron Highlands pada masa depan. Segala perincian mengenai rancangan ini hendaklah merujuk...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Perak Tengah 2030

DRT Daerah Perak Tengah 2030 disediakan oleh Majlis Daerah Perak Tengah dan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia untuk merancang pembangunan perbandaran serta ekonomi yang progresif berasaskan sumberjaya tempatan dan persekitaran berkualiti. Penyediaan DRT Daerah...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Manjung 2030

Ringkasan Eksekutif RancanganTempatan Daerah Manjung 2030 ini mengandungi petikan daripada laporan Draf Rancangan Tempatan Daerah Manjung 2030. Segala penjelasan dan perincian lanjut perlu merujuk kepada Laporan Draf Rancangan Tempatan Daerah Manjung 2030 tersebut. Draf RT Daerah Manjung 2030 mengandungi: Penyataan Bertulis yang mentafsirkan dasar dan...

Baca selanjutnya »