Bantahan Awam Kini Secara Atas Talian.
PLANMalaysia sedang berusaha membangunkan penempatan yang mampan. Kami sangat mengalu-alukan sebarang pendapat dan komen anda bagi
meningkatkan kecekapan kami untuk membantu anda supaya dapat hidup dengan selesa dengan kemudahan yang sesuai dengan keperluan anda.

Draf Rancangan Tempatan Daerah Perak Tengah 2030

DRT Daerah Perak Tengah 2030 disediakan oleh Majlis Daerah Perak Tengah dan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia untuk merancang pembangunan perbandaran serta ekonomi yang progresif berasaskan sumberjaya tempatan dan persekitaran berkualiti. Penyediaan DRT Daerah...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Manjung 2030

Ringkasan Eksekutif RancanganTempatan Daerah Manjung 2030 ini mengandungi petikan daripada laporan Draf Rancangan Tempatan Daerah Manjung 2030. Segala penjelasan dan perincian lanjut perlu merujuk kepada Laporan Draf Rancangan Tempatan Daerah Manjung 2030 tersebut. Draf RT Daerah Manjung 2030 mengandungi: Penyataan Bertulis yang mentafsirkan dasar dan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Pembangunan Pusat Bandar Seremban 2025

Wawasan : Membangun dan Menjana Semula Bandar Seremban Ke Arah Bandaraya Moden Sejahtera dan Berbudaya. Matlamat : Memperkukuh Imej Pusat Bandar Seremban Sebagai Pusat Pentadbiran Negeri dan Bandar Warisan. Objektif Pembangunan Membangunkan Terminal Pengangkutan Utama Seremban Sentral dengan Pusat Bandar Seremban Secara Bersepadu; Membangunkan Semula...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Majlis Daerah Batu Gajah 2025

RT MDBG disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia dengan kerjasama Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perak dan Majlis Daerah Batu Gajah untuk merancang pembangunan perbandaran serta ekonomi yang progresif berasaskan sumberjaya tempatan dan persekitaran berkualiti.Penyediaan Draf RT Majlis Daerah Batu Gajah...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Rantau Panjang

1.1 Rancangan Kawasan Khas Rantau Panjang 2020 (RKK Rantau Panjang 2020) adalah merupakan Rancangan Pemajuan yang disediakan berasakan kepada peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) 1.2 RKK Rantau Panjang 2020 meliputi keseluruhan Pekan Rantau Panjang dengan keluasan 260.50 hektar dan terletak di...

Baca selanjutnya »