Bantahan Awam Kini Secara Atas Talian.
PLANMalaysia sedang berusaha membangunkan penempatan yang mampan. Kami sangat mengalu-alukan sebarang pendapat dan komen anda bagi
meningkatkan kecekapan kami untuk membantu anda supaya dapat hidup dengan selesa dengan kemudahan yang sesuai dengan keperluan anda.

Draf Rancangan Tempatan Daerah Bandar Baharu 2010-2020

Sebarang pendapat & bantahan mengenai rancangan pemajuan ini, hendaklah melalui BORANG BANTAHAN AWAM di atas talian. Laporan Draf RT Bandar Baharu merupakan satu dokumen perancangan guna tanah dan fizikal secara terperinci mengikut lot bagi seluruh Daerah Bandar Baharu bagi jangkamasa 2010-2020. Draf RT daerah Bandar...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Pulau Tuba Langkawi 2012-2017

Draf Rancangan Kawasan Khas Pulau Tuba, adalah dokumen yang menjelaskan halatuju dan perancangan strategik pembangunan fizikal di Pulau Tuba bagi tempoh perancangan dari tahun 2012 hingga 2017. Rancangan Kawasan Khas Pulau Tuba disediakan mengikut peruntukan subseksyen 16B(1),(2) dan (3) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Rembau 2025 (Penggantian)

Keperluan Penyediaan Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Rembau 2025 (Penggantian) disediakan selaras dengan Peruntukan Seksyen 16(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Ianya disediakan bagi menggantikan Rancangan Tempatan Daerah Rembau 2000-2010 yang telah tamat tempoh perancangan 2010. Draf RTD Rembau ini disediakan oleh Jabatan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Kuala Tahan 2020

Rancangan Kawasan Khas(RKK) Kuala Tahan 2020 adalah dokumen yang menjelaskan hala tuju perancangan dan pembangunan di kawasan Kuala Tahan 2020 bagi tempoh perancangan sehingga 2020. Objektif Pembangunan adalah :- Memperkukuhkan peranan Kuala Tahan sebagai gateway ke Taman Negara.; Mengatasi masalah kesesakan dan konflik ruang khususnya...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Perindustrian Sungai Choh 2020

Draf Rancangan Kawasan Khas Kawasan Perindustrian Sungai Choh 2020 yang disediakan mengikut peruntukan Seksyen 16B(1), 16B(2) dan 16B(3) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) merupakan satu dokumen pelan tindakan yang disediakan sebagai panduan pelaksanaan pembangunan untuk Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS) selaku Pihak...

Baca selanjutnya »